Christelijke samenkomsten in Almelo

Wij zijn heel eenvoudig Christenen – mensen die door Gods genade geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, voor hen op aarde is gekomen, is gestorven voor hun zonden en op de derde dag is opgestaan uit de dood, zoals Gods Woord had aangekondigd.
Iedereen die dit gelooft, wordt een kind van God (Joh. 1:12). Allen die dit geloven, zijn broeders en zusters van elkaar door het éne geloof in Jezus Christus. Daarom vinden wij dat de naam ‘gelovigen’ of ‘Christenen’  genoeg is; we willen net zoals veel anderen alleen maar gelovige, overtuigde volgelingen van Christus zijn. En ‘broeders’ dan wel 'zusters' duidt op onze relatie met elkaar als Christenen: één in het geloof.

Lees meer..

homeonderkopie

 
Inloggen